MLD De onderzoeksruimte waar Sophie werkte tijdens haar stage

Voor een buitenlandstage in het kader van haar minor International Health Studies zocht Sophie Bogaart, vierder jaar studenten huidtherapie aan de HU, contact met onze redacteur Malou van Zanten in Adelaid, Australië. Malou was ook benadert door Emilia van Dam, vierde jaar studente huidtherapie aan de HHS en ze kwam op het idee om de beide dames aan elkaar te koppelen. Zo vertrokken Sophie en Emilia in februari 2016 samen naar Australië voor een stage van vier maanden.
Ze startte hun stage aan de Flinders University in Adelaid, waar ze veel ervaring opdeden en onder andere een anatomie en fysiologie les bijwoonde waar gebruik werd gemaakt van geprepareerde lichamen.
Binnen de Lymphoedema Clinical Research Unit aan de Flinders University wordt onder andere onderzoek gedaan naar het ontstaan en de behandeling van lymfoedeem, lipoedeem en veneus oedeem. Hiervoor beschikt de unit over diverse gevalideerde meetinstrumenten. Dit bood hen, Nederlandse huidtherapeuten in opleiding, een mooie kans om te leren hoe klinisch onderzoek uitgevoerd wordt.  Op verzoek van en in overleg met Malou en haar supervisor, Professor Neil Piller, lymfoloog en directeur van de Lymphoedema Clinical Research Unit, hebben Sophie en Emilia  een casestudie opgezet met het onderwerp: "The impact of a single manual lymph drainage session on skin temperatures and total fluids of a normal limb".

Bernadetta (Berni) Donnely, die in 2015 in Australië was en waarover Malou een artikel publiceerde in het vakblad (NTVH 8, augustus 2015), startte destijds met het opzetten van een klein protocol voor dit onderwerp. Met toestemming van Berni en de hulp van Malou en Neil, is dit protocol vervolgens verder uitgewerkt door beide studenten. Ook Dr. Tony Carlisle, van de afdeling Biomedische Engineering, was betrokken bij de casestudie. Hij was verantwoordelijk voor de installatie van de infraroodcamera, die voor het meten van de huidtemperatuur werd gebruikt, en voor de analyse van de resultaten van deze metingen.

Het volledige artikel over deze casestudy is gepubliceerd in O2, het vakblad voor de fysiotherapie (voorheen Oedeminus). Het stuk is ook online beschikbaar voor abonnees van O2, een abstract is beschikbaar voor niet-leden met de link: http://nvfl.fysionet.nl/o2/o2-19-4_december-2016.html

In het NTVH-editie 2, februari 2017 publiceren wij een uitgebreid verslag van Sophie Bogaart over haar stage in Australië en het tot stand komen van deze casestudy.

Bijlagen:
FC-MLD evidence
NIRFLI Occlusion

Video
https://www.youtube.com/watch?v=YmwC0A3PWhM