Opnieuw presenteren

previous arrow
next arrow
Slider

NTVH presentatie tijdschriften

previous arrow
next arrow
Slider

Aanmelden nieuwsbrief NTVH

De Nieuwsbrief van het NTVH komtregelmatig uit. U kunt zich hieronder aanmelden als u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zich zelf altijd weer afmelden.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden abonnement NTVH

link voor abonnement

Abonnementen NTVH

Het opzeggen en aanvragen van een abonnement NTVH loopt via onze abonnementen administratie.
Opzeggen en aanvragen van een abonnement kan dus alleen via het menu met de knop Abonnement NTVH.

Kies daarna de juiste categorie die voor u van toepassing is.

Dat geldt ook voor andere vragen ten aanzien van het abonnement NTVH. Kies daarvoor ook de juiste categorie.

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Laatste blog

wondzorg sites

www.ntvw.nl
www.startwondverzorging.nl
www.wondprofessionals.nl
Slider

Slim zoeken

lesOpleidingen binnen het domein huid:

Huidtherapie voltijd en nu ook deeltijd


Dit jaar starten wij binnen het Nederlands Tijdschrift Voor Huidzorg met een inventarisatie van het opleidingsaanbod binnen het domein huid. Meer specifiek gaan we kijken naar zoveel mogelijk vormen van scholing voor paramedici en overige disciplines anders dan artsen. Dit is een groot werkveld met veel overlap en veel verschillende deskundigheden. Hoe worden al deze professionals geschoold en hoe houden zij hun kennis op peil. Welke aanbieders zijn er en wat hebben ze te bieden. In onze inventarisatie brengen wij opleiders in beeld en vragen ze allen naar dezelfde parameters om zo tot een vergelijkbaar overzicht te komen op inhoud. Als eerste kijken we deze maand naar de huidtherapie. Dit beroep kent twee erkende aanbieders die ook nauw met elkaar samenwerken. De hogescholen in Utrecht en Den Haag bieden een vierjarige voltijd opleiding en sinds kort ook een deeltijd versie.

Acné, oedeem, een litteken of overbeharing. In Nederland heeft bijna 2 miljoen mensen een huidaandoening. Een groot deel van deze groep heeft als gevolg daarvan te maken met fysieke klachten zoals pijn of irritatie. Daarnaast kan een huidaandoening ook tot psychische klachten leiden. Mensen met een zieke of beschadigde huid kunnen daarvoor terecht bij een huidtherapeut. Een behandeling van een huidtherapeut kan de bijkomende klachten verminderen, oplossen of voorkomen en de huid mooier en gezonder maken.


Iemand mag zichzelf pas ‘huidtherapeut’ noemen met een hbo-diploma tot huidtherapeut op zak. Deze opleiding wordt in Nederland aangeboden bij de Haagse Hogeschool (HHS) en de Hogeschool Utrecht (HU) en staat in het teken van de (afwijkingen van de) huid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt. De student wordt opgeleid tot paramedicus en leert huidaandoeningen te voorkomen, signaleren en behandelen. Daarnaast leert de student om te gaan met de psychische, sociale en maatschappelijke aspecten van het hebben van een huidaandoening, samen te werken met andere (medische) specialisten en de kennis toe te passen binnen de medische en cosmetische praktijk.


Aandacht voor onderzoekend vermogen
Tijdens de opleiding is veel aandacht voor het onderzoekend en reflecterend vermogen van de student. Natasha Labohm, docent Huidtherapie en projectleider van de deeltijdopleiding aan de HHS vertelt hierover: ‘De HHS en de HU leren de student kritisch te kijken naar welke behandeling de beste zorg biedt’. Daarnaast geeft Labohm aan dat er een kennisagenda Huidtherapie is opgesteld, die inzicht en focus biedt op het gebied van onderzoek voor de komende jaren. ‘Het kunnen onderbouwen van je handelen is belangrijk en daar is nog werk te verrichten. Studenten en het werkveld worden betrokken bij de uitvoering van onderzoek uit de kennisagenda. Op die manier kunnen wij als hogescholen een bijdrage leveren aan onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van de huidzorg in het algemeen en het  beroep van huidtherapeut in het bijzonder.’

Nieuw beroepsprofiel
De opleiding sluit hiermee aan op het nieuwe beroepsprofiel van de huidtherapeut. Monique van Bekkum, huidtherapeut en directeur van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH): ‘Als huidtherapeut moet je zelfstandig kunnen acteren en in staat zijn de keuze voor een behandeling te onderbouwen. Je moet jezelf steeds afvragen of het ingestelde behandeltraject aansluit bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van die specifieke cliënt. De juiste theoretische en praktische invulling van de opleiding en een onderzoekende houding van de student (klinisch redeneren, reflecteren op het eigen handelen) zijn van groot belang. Het in staat zijn om onderzoek uit te voeren, ‘evidence based’ te handelen, hoort daarbij. In het curriculum van de hbo-opleiding Huidtherapie zijn deze competenties geborgd.’

Kwaliteit
Wesna Belimbegovski, voltijdstudent Huidtherapie aan de HHS, vertelt over de opleiding: ‘Er komen veel competenties bij kijken. Je moet niet alleen oog hebben voor de aandoening zelf, maar voor de cliënt in zijn geheel. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan jouw empathische vermogen als huidtherapeut. Dit maakt de opleiding compleet en zorgt dat het goed aansluit op de praktijk’. Ook Maaike Kodden, voltijdstudent Huidtherapie aan de HU, is enthousiast: ‘Het is veel wat je moet weten, maar daardoor sta je in de praktijk niet voor verrassingen.’
Om de kwaliteit van de opleiding verder te kunnen waarborgen, dienen de docenten Huidtherapie minimaal over een Masterdiploma te beschikken en zelf relevante praktijkervaring te hebben. De studenten zien dit terug in de lessen. Kodden: ‘De docenten zijn betrokken, gemotiveerd en bekwaam. Daarnaast hebben ze veel ervaring in het werkveld, waardoor ze goede praktijkvoorbeelden kunnen geven.’

Doorontwikkelen
De opleiding Huidtherapie is voor studenten met de ambitie om in de huidzorg aan de slag te gaan. Maar ook voor schoonheidsspecialisten die meer zorggericht en/of binnen de cosmetisch geneeskundige zorg willen werken. Dit vindt ook Marleen Kila, opleidingsmanager van de afdeling Schoonheidsverzorging bij ROC Amsterdam en bestuurslid bij Anbos (branchevereniging in de schoonheidsverzorging): ‘Schoonheidsverzorging is gericht op de gezonde huid, terwijl huidtherapie meer de zieke of beschadigde huid als uitgangspunt heeft. Bij de opleiding Huidtherapie worden dan ook andere kennis en vaardigheden aangeleerd.’ Kila merkt daarbij op dat er veel gaat veranderen in de professionele schoonheidsbranche: ‘Binnenkort is er nieuwe wetgeving die de veiligheid van de consument moet waarborgen. Zo zijn licht- en lasertherapieën straks alleen nog voorbehouden aan (para)medici. Hier moeten wij in de schoonheidsbranche op anticiperen, bijvoorbeeld door (meer) samen te gaan werken met huidtherapeuten, of zelf deze opleiding te gaan volgen.’

Aanvullend opleidingsniveau
Marisa van de Mortel, docent Huidtherapie en teamleider aan de HU, haakt hierop aan: ‘Niet alleen schoonheidsspecialisten, maar ook andere zorgverleners, lopen straks tegen nieuwe wetgeving aan. Daarnaast zie je dat er op huidzorggebied behoefte is aan versterking van de eerstelijnszorg en dat samenwerkingen binnen klinieken, zorgcentra en regionale netwerken worden aangegaan. Er is vraag naar huid- en oedeemtherapeuten. Voor deze professionals is de opleiding Huidtherapie een logische én mooie vervolgstap.’

Flexibel onderwijs in de deeltijd
Voor de werkende professional hebben de HHS en de HU een deeltijdvariant ontwikkeld. Deze gaat vanaf september 2019 van start. Deeltijdcoördinator Labohm: ‘Wij willen het onderwijs voor de werkende professional, al dan niet met een eigen praktijk, flexibeler inrichten. Er worden geen concessies gedaan aan het hbo-niveau, maar de opleiding moet naast het werk van de student te volgen zijn. Zo komt de deeltijdstudent bij de HHS bijvoorbeeld maar één dag in de twee weken naar school en bij de HU één dag in de week. De overige dagen wordt online of op de eigen werkplek van de student gewerkt of gestudeerd.’


De studiebelasting van de deeltijdopleiding bedraagt 20-24 uur per week. Het betreft, net als bij de voltijdvariant, in beginsel een vierjarige opleiding, maar met mogelijkheden tot versnelling. Meer informatie over de (deeltijd)opleiding Huidtherapie en de toelatingseisen is te vinden op www.dehaagsehogeschool.nl en www.hu.nl.
Opleidingen binnen het domein huid:

Huidtherapie voltijd en nu ook deeltijd

Dit jaar starten wij binnen het Nederlands Tijdschrift Voor Huidzorg met een inventarisatie van het opleidingsaanbod binnen het domein huid. Meer specifiek gaan we kijken naar zoveel mogelijk vormen van scholing voor paramedici en overige disciplines anders dan artsen. Dit is een groot werkveld met veel overlap en veel verschillende deskundigheden. Hoe worden al deze professionals geschoold en hoe houden zij hun kennis op peil. Welke aanbieders zijn er en wat hebben ze te bieden. In onze inventarisatie brengen wij opleiders in beeld en vragen ze allen naar dezelfde parameters om zo tot een vergelijkbaar overzicht te komen op inhoud. Als eerste kijken we deze maand naar de huidtherapie. Dit beroep kent twee erkende aanbieders die ook nauw met elkaar samenwerken. De hogescholen in Utrecht en Den Haag bieden een vierjarige voltijd opleiding en sinds kort ook een deeltijd versie.

>> Kadertekst<<
Acné, oedeem, een litteken of overbeharing. In Nederland heeft bijna 2 miljoen mensen een huidaandoening. Een groot deel van deze groep heeft als gevolg daarvan te maken met fysieke klachten zoals pijn of irritatie. Daarnaast kan een huidaandoening ook tot psychische klachten leiden. Mensen met een zieke of beschadigde huid kunnen daarvoor terecht bij een huidtherapeut. Een behandeling van een huidtherapeut kan de bijkomende klachten verminderen, oplossen of voorkomen en de huid mooier en gezonder maken.

>> Einde kader<<

Iemand mag zichzelf pas ‘huidtherapeut’ noemen met een hbo-diploma tot huidtherapeut op zak. Deze opleiding wordt in Nederland aangeboden bij de Haagse Hogeschool (HHS) en de Hogeschool Utrecht (HU) en staat in het teken van de (afwijkingen van de) huid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt. De student wordt opgeleid tot paramedicus en leert huidaandoeningen te voorkomen, signaleren en behandelen. Daarnaast leert de student om te gaan met de psychische, sociale en maatschappelijke aspecten van het hebben van een huidaandoening, samen te werken met andere (medische) specialisten en de kennis toe te passen binnen de medische en cosmetische praktijk.

Aandacht voor onderzoekend vermogen
Tijdens de opleiding is veel aandacht voor het onderzoekend en reflecterend vermogen van de student. Natasha Labohm, docent Huidtherapie en projectleider van de deeltijdopleiding aan de HHS vertelt hierover: ‘De HHS en de HU leren de student kritisch te kijken naar welke behandeling de beste zorg biedt’. Daarnaast geeft Labohm aan dat er een kennisagenda Huidtherapie is opgesteld, die inzicht en focus biedt op het gebied van onderzoek voor de komende jaren. Het kunnen onderbouwen van je handelen is belangrijk en daar is nog werk te verrichten. Studenten en het werkveld worden betrokken bij de uitvoering van onderzoek uit de kennisagenda. Op die manier kunnen wij als hogescholen een bijdrage leveren aan onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van de huidzorg in het algemeen en het beroep van huidtherapeut in het bijzonder.’

Nieuw beroepsprofiel
De opleiding sluit hiermee aan op het nieuwe beroepsprofiel van de huidtherapeut. Monique van Bekkum, huidtherapeut en directeur van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH): Als huidtherapeut moet je zelfstandig kunnen acteren en in staat zijn de keuze voor een behandeling te onderbouwen. Je moet jezelf steeds afvragen of het ingestelde behandeltraject aansluit bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van die specifieke cliënt. De juiste theoretische en praktische invulling van de opleiding en een onderzoekende houding van de student (klinisch redeneren, reflecteren op het eigen handelen) zijn van groot belang. Het in staat zijn om onderzoek uit te voeren, ‘evidence based’ te handelen, hoort daarbij. In het curriculum van de hbo-opleiding Huidtherapie zijn deze competenties geborgd.’

Kwaliteit
Wesna Belimbegovski, voltijdstudent Huidtherapie aan de HHS, vertelt over de opleiding: ‘Er komen veel competenties bij kijken. Je moet niet alleen oog hebben voor de aandoening zelf, maar voor de cliënt in zijn geheel. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan jouw empathische vermogen als huidtherapeut. Dit maakt de opleiding compleet en zorgt dat het goed aansluit op de praktijk’. Ook Maaike Kodden, voltijdstudent Huidtherapie aan de HU, is enthousiast: ‘Het is veel wat je moet weten, maar daardoor sta je in de praktijk niet voor verrassingen.’

Om de kwaliteit van de opleiding verder te kunnen waarborgen, dienen de docenten Huidtherapie minimaal over een Masterdiploma te beschikken en zelf relevante praktijkervaring te hebben. De studenten zien dit terug in de lessen. Kodden: De docenten zijn betrokken, gemotiveerd en bekwaam. Daarnaast hebben ze veel ervaring in het werkveld, waardoor ze goede praktijkvoorbeelden kunnen geven.’

Doorontwikkelen
De opleiding Huidtherapie is voor studenten met de ambitie om in de huidzorg aan de slag te gaan. Maar ook voor schoonheidsspecialisten die meer zorggericht en/of binnen de cosmetisch geneeskundige zorg willen werken. Dit vindt ook Marleen Kila, opleidingsmanager van de afdeling Schoonheidsverzorging bij ROC Amsterdam en bestuurslid bij Anbos (branchevereniging in de schoonheidsverzorging): Schoonheidsverzorging is gericht op de gezonde huid, terwijl huidtherapie meer de zieke of beschadigde huid als uitgangspunt heeft. Bij de opleiding Huidtherapie worden dan ook andere kennis en vaardigheden aangeleerd.’ Kila merkt daarbij op dat er veel gaat veranderen in de professionele schoonheidsbranche: Binnenkort is er nieuwe wetgeving die de veiligheid van de consument moet waarborgen. Zo zijn licht- en lasertherapieën straks alleen nog voorbehouden aan (para)medici. Hier moeten wij in de schoonheidsbranche op anticiperen, bijvoorbeeld door (meer) samen te gaan werken met huidtherapeuten, of zelf deze opleiding te gaan volgen.’

Aanvullend opleidingsniveau
Marisa van de Mortel, docent Huidtherapie en teamleider aan de HU, haakt hierop aan: ‘Niet alleen schoonheidsspecialisten, maar ook andere zorgverleners, lopen straks tegen nieuwe wetgeving aan. Daarnaast zie je dat er op huidzorggebied behoefte is aan versterking van de eerstelijnszorg en dat samenwerkingen binnen klinieken, zorgcentra en regionale netwerken worden aangegaan. Er is vraag naar huid- en oedeemtherapeuten. Voor deze professionals is de opleiding Huidtherapie een logische én mooie vervolgstap.’

Flexibel onderwijs in de deeltijd
Voor de werkende professional hebben de HHS en de HU een deeltijdvariant ontwikkeld. Deze gaat vanaf september 2019 van start. Deeltijdcoördinator Labohm: Wij willen het onderwijs voor de werkende professional, al dan niet met een eigen praktijk, flexibeler inrichten. Er worden geen concessies gedaan aan het hbo-niveau, maar de opleiding moet naast het werk van de student te volgen zijn. Zo komt de deeltijdstudent bij de HHS bijvoorbeeld maar één dag in de twee weken naar school en bij de HU één dag in de week. De overige dagen wordt online of op de eigen werkplek van de student gewerkt of gestudeerd.’

[kader]

De studiebelasting van de deeltijdopleiding bedraagt 20-24 uur per week. Het betreft, net als bij de voltijdvariant, in beginsel een vierjarige opleiding, maar met mogelijkheden tot versnelling. Meer informatie over de (deeltijd)opleiding Huidtherapie en de toelatingseisen is te vinden op www.dehaagsehogeschool.nl en www.hu.nl.

 

NTVH HOME

februari 03, 2022
link voor abonnement
Publicaties NTVH 158 Redactie NTVH

Nederlands Tijdschrift Voor Huidzorg

Het Nederlands Tijdschrift Voor Huidzorg is het vakblad voor de huidzorg. In deze onafhankelijke uitgaven belichten we ziektebeelden en behandeltechnieken, maar kijken we ook naar persoonlijke ontwikkeling en marktontwikkeling. Naar politiek en naar het…
maart 14, 2021
Afbeelding 1
Publicaties NTVH 1221 Redactie NTVH

De huid onder de loep

Onze cellen weten precies wat er van hen verwacht wordt, waar en wanneer ze dat specifieke kunstje moeten doen en met wie ze het beste kunnen samenwerken om de klus te klaren. Ze hebben geen enkele andere ambitie dan te doen waarvoor ze bedoeld zijn en ze…
maart 13, 2021
foto 1
Publicaties NTVH 1465 Redactie NTVH

Een CAO voor de huidtherapie, haalbaar en wenselijk?

Onlangs zag ik het op social media weer voorbijkomen: een vraag naar een CAO voor huidtherapie. Aangezien ik al lang “in het vak zit”, is het niet voor het eerst dat ik deze vraag voorbij zie komen. Logisch ook in deze roerige tijden, waarin we alle zeilen…
maart 13, 2021
afb. 2
Publicaties NTVH 1050 Redactie NTVH

Veiligheid in (cosmetische) huidzorg

Maandag 6 januari 2020 zond het televisieprogramma Radar een item uit over de veiligheid van cosmetische ingrepen. Het ging hier heel specifiek om de wildgroei aan aanbieders die ongekwalificeerd en zonder enige opleiding cosmetische behandelingen aanbieden…

Online publicaties NTVH

apr 06, 2020 1774
online vrouw
Op huidzorg.nu publiceren wij, uitgever en redacties van het Nederlands Tijdschrift Voor…

Presentatie NTVH nr. 3

apr 01, 2020 1540
Default Image
Play
Slider

Laserontharing in de mond

aug 27, 2019 4279
mariska
Uit de praktijk van de huidtherapeut:Laserontharing in de mondDoor: Mariska van Dinteren…

Jeuk-krabben-jeuk

aug 27, 2019 5392
jeuk
Op zoek naar een meetinstrument voor chronische jeuk Volledig artikel, gepubliceerd in…
Stel een vraag